top of page
White Gradient

באמצע שנת 2021, אנחנו, נכדיו של נח, וילדיה של אריאלה, פינינו את בית אמנו, בו היו שמורים עשרות מהפסלים של סבנו. בנקודה זו עלה בדעתנו שתיעוד הפסלים והיצירה יכולים להוות מחווה משמעותית יותר מאשר אפסון הפסלים במחסן שבו איש לא יזכה לראותם. לשם כך דאגנו שהפסלים יצולמו באופן מקצועי, והקמנו את האתר הזה המוקדש לעבודות של נח.

 

מטרת האתר היא כפולה: אנחנו מבקשים לחלוק כבוד לסבא שלנו, אבל אנחנו מאמינים גם שיש משמעות לתיעוד ההיסטורי של הביטוי האמנותי שלו לא רק כאדם פרטי אלא כפרט המייצג דור ותקופה שהם חתך משמעותי בהיסטוריה של החברה הישראלית. זוהי מחווה האישית שלנו כלפי סבא שלנו ואמא שלנו, אך בלבנו גם תקווה להנגיש את העבודות שלנו לחוקרים מקצועיים או חובבים בהווה או בעתיד. 


עמליה ועידו

bottom of page